Biodanza

La Biodanza  és un sistema que ajuda a descobrir-te a tu mateix  rescatant  tot  el teu potencial a través  del moviment, la música, la vivència amb l’altre i amb el grup.

El moviment corporal expressa el nostre món interior. Un moviment integrat  ens permet experimentar noves sensacions que ens porten   a estats  diferents. La Biodanza, amb l’ajuda  de  les diferents propostes,  potencia entre altres: la energia vital, la sensibilitat, la seguretat , la confiança , la creativitat, l’afectivitat, el sentit de pertinença, l’energia femenina i la masculina.

La música ens porta a la vivència. Les músiques de Biodanza tenen una estructura determinada que combinades amb els exercicis adients generen  determinades vivències en les persones.

La vivència . La vivència  requereix de  presència ,viure i sentir, “l’Aquí l’Ara” deixant que la música  mogui el  cos  per sentir noves sensacions que ens portaran a noves experiències vitals.

L’altre. L’altre és el meu mirall. A través de l’altre rebo una informació de mi mateix/a.

El grup. El grup és el suport, qui em sosté i amb qui em recolzo quan ho necessito.

1 comentario: